Da li je dozvoljeno kupovati na rate, ako je cijena povećana zbog toga?

Da li je dozvoljeno kupovati na rate, ako je cijena povećana zbog toga? Kakav je propis ako u ugovoru piše, da u slučaju kašnjenja sa uplatom rate, kupac plaća zatetznu kamatu? Budi dio hajra, podijeli…