Da li je dozvoljeno kršćanima čestitati njihove praznike ?

Da li je dozvoljeno kršćanima čestitati njihove praznike ? Budi dio hajra, podijeli…