Da li je dozvoljeno kraćenje konjske grive i repa?

Da li je dozvoljeno kraćenje konjske grive i repa i obilježavanje konja kačenjem metalne žice na njihove vratove? Budi dio hajra, podijeli…