Da li je dozvoljeno klanjati samo farz u toku radnog vremena?

Da li je dovoljno klanjati samo farze u toku radnog vremena ako radim od podne do jacije namaza ili treba u takvoj situaciji da se namazi sastavljaju? Budi dio hajra, podijeli…