Da li je dozvoljeno klanjati jaciju namaz samo farze i jedan rekat vitra, dok smo na poslu?

Živim u Francuskoj,imam 10 minuta pauze na poslu,radim noćnu smjenu. U 00:10 h imam pauzu,mogu li da klanjam samo farze i jedan rekjat vitara? Budi dio hajra, podijeli…