Da li je dozvoljeno jesti novogodišnje slatkiše, npr. djeda mraz od čokolade?

Da li je dozvoljeno jesti novogodišnje slatkiše u obliku ljudi, npr. djeda mraz od čokolade? Budi dio hajra, podijeli…