Da li je dozvoljeno izbrijavanje brade (ako je rijetka, prorijeđena) s ciljem njenog gušćanja i boljeg rasta?

Da li je dozvoljeno izbrijavanje brade (ako je rijetka, prorijeđena) s ciljem njenog gušćanja i boljeg rasta?? Ili ako je ima jako malo, “skoro nikako”, jesmo li dužni da praktikujemo taj sunnet da je i dalje takvu puštamo i nosimo? Budi dio hajra, podijeli…