Da li je dozvoljeno imati intimni odnos prije šerijatskog vjenčanja ako imamo namjeru da se vjenčamo?

Da li je dozvoljeno da momak i djevojka imaju intimni odnos prije šerijatskog vjenčanja ako imaju namjeru da se vjenčaju? Budi dio hajra, podijeli…