Da li je dozvoljeno držati Kur'an sa rukavicama na rukama ako nismo čisti?

Može li osoba nositi rukavice i držati Kur'an a da nije čista?   QUESTION: Can a person wear gloves and hold the Quran without being pure? Budi dio hajra, podijeli…