Da li je dozvoljeno držati kornjaču kao kućnog ljubimca?

Da li je dozvoljeno držati kornjaču kao kućnog ljubimca?   QUESTION: Is a turtle permissible to keep as pet? Budi dio hajra, podijeli…