Da li je dozvoljeno da žena, koja ima viška mlijeka za dojenje, donira svoje mlijeko u banke mlijeka za drugu djecu?

Da li je dozvoljeno da žena, koja ima viška mlijeka za dojenje, donira svoje mlijeko u banke mlijeka za drugu djecu? Budi dio hajra, podijeli…