Da li je dozvoljeno da se umrli muslimani ukopavaju u sanduku?

Da li je dozvoljeno da se umrli muslimani ukopavaju u sanduku? Budi dio hajra, podijeli…