Da li je dozvoljeno da se djevojka i momak vjenčaju ukoliko je neko od njih ranije činio nemoral pa se pokajao?

Da li je dozvoljeno da se djevojka i momak vjenčaju ukoliko je neko od njih ranije činio nemoral pa se pokajao? Budi dio hajra, podijeli…