Da li je dozvoljeno da oženim ženu koja ima svoju djecu, da li moram prihvatiti da izdržavam njenu djecu i da li sam ja mahrem njenim kćerima?

Da li je dozvoljeno da oženim ženu koja ima svoju djecu, da li moram prihvatiti da izdržavam njenu djecu i da li sam ja mahrem njenim kćerima? Budi dio hajra, podijeli…