Da li je dozvoljeno da moj sin stupi u brak sa kćerkom iz prvog braka od moje druge žene?

Čovjek ima sina i oženio je drugu ženu koja ima kćer iz prethodnog braka, da li njegov sin može oženiti kćerku iz prvog braka od te nove žene? Budi dio hajra, podijeli…