Da li je dozvoljeno da ljudi dijele kurbansko meso jedni drugima ako su i sami zaklali kurbane?

Da li je dozvoljeno da ljudi dijele kurbansko meso jedni drugima ako su i sami zaklali kurbane? Budi dio hajra, podijeli…