Da li je dozvoljeno da dječak koristi ženski lik u video igri?

Šejh, može li dječak igrati ženski lik u igrici?   QUESTION: Shaikh, can a boy play female character in a game? Budi dio hajra, podijeli…