Da li je dozvoljeno čestitanje Ramazana?

Da li je dozvoljeno čestitati nastup ramazana? Pošalji prijatelju, uradi hajr!