Da li je dozvoljeno čestitanje Ramazana?

Da li je dozvoljeno čestitati nastup ramazana? Budi dio hajra, podijeli…