Da li je dozvoljen sportski ribolov?

Da li je dozvoljeno baviti se sportskim ribolovom? Riba se upeca a zatim se pusti. Budi dio hajra, podijeli…