Da li je dozovoljeno koristiti mobitel, surfati, tipkati isl., tokom hutbe na džumi?

Da li je dozovoljeno koristiti mobitel, surfati, tipkati isl., tokom hutbe na džumi? Budi dio hajra, podijeli…