Da li je dovoljno sklopiti brak samo u opštini ili je potrebno i šerijatsko vjenčanje?

Da li je dovoljno sklopiti brak samo u opštini ili je potrebno i šerijatsko vjenčanje? Budi dio hajra, podijeli…