Da li je dopušteno se šaliti sa razvodom braka?

Da li je dopušteno se šaliti sa razvodom braka? Pošalji prijatelju, uradi hajr!