Da li je dodirivanje psa zabranjeno?

Da li je dodirivanje psa zabranjeno?   QUESTION: Is touching dog prohibited? Budi dio hajra, podijeli…