Da li je čitanje Kur'ana farz i kako savjetovati ljude da čitaju Kur'an?

Pokušavao sam ohrabriti braću muslimane da čitaju Kur'an, a oni su mi rekli da čitanje Kur'ana nije farz, dok namaz jeste. Kako da odgovorim na ovu tvrdnju da čitanje Kur'ana nije farz sa čvrstim odgovorom zasnovanim na autentičnim dokazima?   QUESTION: I was trying to encourage a fellow muslim to read the Qur’an, and they … Nastavi čitati Da li je čitanje Kur'ana farz i kako savjetovati ljude da čitaju Kur'an?