Da li je brak poništen ako muž ne isplati mehr?

Ako mehr nije ispunjen (kao što je dogovoreno da se uradi kasnije u braku), da li to poništava brak?   QUESTION: If the Mahr has not been fulfilled (as it was agreed to be done later after the nikkah), does it invalidate the nikkah? Budi dio hajra, podijeli…