Da li isticanje mezija kvari post?

Da li isticanje mezija kvari post? Tečnost koja istiće zbog spolnog nadražaja. Budi dio hajra, podijeli…