Da li imam izgovara amin u namazu nakon fatihe?

Da li imam izgovara amin u namazu nakon fatihe? Budi dio hajra, podijeli…