Da li ima teravija određen broj rekata?

Da li ima teravija određen broj rekata? Budi dio hajra, podijeli…