Da li iko zna kada će nastupiti Sudnji dan? I spomeni neke od njegovih predznaka?

Da li iko zna kada će nastupiti Sudnji dan? I spomeni neke od njegovih predznaka? Pošalji prijatelju, uradi hajr!