Da li ikamet učimo samo prije farz namaza ili i za sunnet, kada klanjamo sami?

Da li ikamet učimo samo prije farz namaza ili i za sunnet, kada klanjamo sami?   QUESTION: Should we only recite the iqama’ (alone) before fard prayers or for the Sunnah’s too? Budi dio hajra, podijeli…