Da li ihrami moraju biti novi i bijele boje?

Da li ihrami moraju biti novi i bijele boje? Budi dio hajra, podijeli…