Da li hanefijski mezheb dozvoljava muziku?

Koji je stav hanefijskog mezheba o muzici? Pošalji prijatelju, uradi hajr!