Da li hanefijski mezheb dozvoljava muziku?

Koji je stav hanefijskog mezheba o muzici? Budi dio hajra, podijeli…