Da li fizioterapija, fizikalne vježbe i plivanje kvare post i da li se Kur'an može učiti ležeći?

Da li fizioterapija, fizikalne vježbe i plivanje kvare post? Da li je dozvoljeno učiti Kur'an ležeći? Budi dio hajra, podijeli…