Da li doktor koji vrši obrezivanje – sunećenje djeteta treba biti musliman?

Da li doktor koji vrši obrezivanje – sunećenje djeteta treba biti musliman? Da li je to sunnet ili vadžib? Budi dio hajra, podijeli…