Da li dobrovoljno davanje krvi kvari post?

Da li dobrovoljno davanje krvi kvari post? Budi dio hajra, podijeli…