Da li djetetu od godinu dana treba napraviti zapis ili hamajliju jer često pada i udara se?

Dijete od 13 mjeseci često pada i udara se, da li je moguće da je ureknuto, i da li mu trebamo napraviti zapis ili hamajliju? Budi dio hajra, podijeli…