Da li djeca imaju pravo da spriječe svoga oca da se ponovo oženi ili majku da se uda nakon smrti jednog od roditelja?

Da li djeca imaju pravo da spriječe svoga oca da se ponovo oženi ili majku da se uda nakon smrti jednog od roditelja? Budi dio hajra, podijeli…