Da li darivanje krvi nekome znači da smo postali krvno srodstvo?

Da li darivanje krvi nekome znači da smo postali krvno srodstvo? Budi dio hajra, podijeli…