Da li čovjek treba zikriti i donositi slavate na Poslanika, ako je u džunup stanju?

Da li se insanu prima zikr ako je u džunup stanju? I da li se donošenje salavata na Allahovog Poslanika prima u takvom stanju? Budi dio hajra, podijeli…