Da li čovjek koji je siromašan može zaklati kurban i ostaviti svo meso sebi?

Da li čovjek koji je siromašan može zaklati kurban i ostaviti svo meso sebi? Budi dio hajra, podijeli…