Da li čovjek koji je pio alkohol smije klanjati, doviti i davati sadaku 40 dana?

Da li čovjek koji je pio alkohol smije klanjati, doviti i davati sadaku 40 dana? Budi dio hajra, podijeli…