Da li će inhalacija pokvariti post?

Da li će inhaliranje pokvariti post? Pošalji prijatelju, uradi hajr!