Da li će imam, hatib, učitelj Kur'ana koji prima platu za svoj posao imati i ahiretsku nagradu od tog rada?

Moje pitanje je ako neko radi posao vezan za islam kao što je imam, čistač mesdžida, učitelj Kur'ana, muderis itd. i prima platu za to, da li će biti nagrađen sevapom (ahiretskom nagradom) ili ne?   QUESTION: My question is if someone do a job related to islam such as imam, masjid cleaner, quran tutor, … Nastavi čitati Da li će imam, hatib, učitelj Kur'ana koji prima platu za svoj posao imati i ahiretsku nagradu od tog rada?