Da li će džini vjernici ući u Džennet?

Da li će džini vjernici ući u Džennet? Ako su džini stvoreni od vatre kako će džin nevjernik biti kažnjen u vatri? Budi dio hajra, podijeli…