Da li će Allah oprostiti grijeh koji se svjesno učini?

Selam alejkum. Da li se iz ovog ajeta zaključuje da Allah neće primiti pokajanje onoga ko uradi grijeh svjesno, ako može tefsir. “Allah prima samo pokajanje onih koji učine kakvo loše djelo iz neznanja, a potom se ubrzo pokaju. Njima će Allah oprostiti, a Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je.” ( En-Nisāʾ, … Nastavi čitati Da li će Allah oprostiti grijeh koji se svjesno učini?