Da li braća i sestre po mlijeku imaju udio u nasljedstvu?

Da li braća i sestre po mlijeku, nasljeđuju?   QUESTION: Do brothers and sisters from suckling, inherit? Budi dio hajra, podijeli…