Da li bijelo pranje kvari abdest?

Da li bijelo pranje kvari abdest? Budi dio hajra, podijeli…