Da li bijelo pranje kvari abdest ili ne?

Da li bijelo pranje kvari abdest ili ne? Budi dio hajra, podijeli…