Da li bijelo pranje kvari abdest ili ne?

Da li bijelo pranje kvari abdest ili ne? Pošalji prijatelju, uradi hajr!