Da li babo i majka mogu proučiti svom djetetu ezan na uho, ko sve može to uraditi?

Da li babo i majka mogu proučiti svom djetetu ezan na uho, ko sve može to uraditi? Budi dio hajra, podijeli…