Da li ashab ebu musa el ešari ima veze sa nastankom ešarijskog akidetskog pravca?

Da li ashab ebu musa el ešari ima veze sa nastankom ešarijskog akidetskog pravca? Zbog svog nadimaka me zbunjuje pa ako možete pojasniti. Pošalji prijatelju, uradi hajr!